Adresa

Tel : +385 1 2030-500
Fax: +385 1 2030-505
uprava@koncarsp.hr

Vlasnička struktura

Končar - Elektroindustrija d.d. - redovne dionice
Mali dioničari- povlaštene dionice
Nesma Company Ltd.
Mali dioničari- redovne dionice
Končar - Elektroindustrija d.d. - povlaštene dionice
54,70%
17,71%
9,24%
3,02%
15,33%

Nadzorni odbor

Predsjednik nadzornog odbora
Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Član odbora
Član odbora
Davor Mladina
Marina Kralj Miliša
Miki Huljić
Dominik Koščević

Uprava

Direktor društva
mr.sc. Hrvoje Krndelj, dipl.ing.

Temeljni kapital

29.018.600,00 kn