Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem

Upravljanje kvalitetom i upravljanje okolišem čine okosnicu našeg Integriranog sustava upravljanja.

Sustav odražava u potpunosti usvojenu politiku, neprekidno se održava, usavršava i ovjerava prema važećim ISO normama.

ISO 9001 certifikacija
ISO 14001 certifikacija